Nosūtīt pieteikumu

Izskatīsim jūsu pieteikumu un sazināsimies ar jums tiklīdz tas būs iespējams. Jūsu nosūtītā informācija netiks izpausta trešajām personām.

  Par mums

  Vairāk kā 20 gadu pieredze. Pērkam un apsaimniekojam meža zemes visā Latvijas teritorijā. Pērk mežus īpašumā. Pērk meža zemes kopā ar lauksaimniecības zemēm un arī ēkām. Pērk mežus dabas liegumos un Baltijas jūras un līča aizsargjoslā. Katram īpašumam individuāla pieeja un vērtējums. GODĪGI, VIEGLI SAPROTAMI UN AUGSTĀKĀ CENA PAR JŪSU ĪPAŠUMU.

  • Bezmaksas konsultācijas

   Sniegsim Jums BEZMAKSAS konsultācijas un ieteikumus, lai Jūsu mežs Jums nestu maksimālu peļņu un neradītu apgrūtinājumus un lieku stresu.

  • Palīdzība mantojuma lietās

   Sniegsim padomus kā labāk un ātrāk nokārtot ar mantojumu saistītās formalitātes

  • Dastošana un stigošana

   Profesionāli sagatavosim cirsmas izstrādei. Iestigosim izstrādei paredzēto platību un veiksim cērtamo koku precīzu uzmērīšanu

  • Īpašuma dalīšana

   Nepieciešamības gadījumā bez maksas veiksim meža zemju sadalīšanu vai atdalīšanu no ēkām vai lauksaimniecības zemēm.

  • Meža taksācija

   Veiksim Jūsu īpašumā esošā meža taksāciju, tā lai Jūs gūtu maksimālo peļņu gan īstermiņā, gan ilgtermiņā. Taksāciju veiksim ievērojot visus spēkā esošos normatīvos aktus un jūsu vēlmes.

  • Mežizstrāde

   Sniedz pilna cikla mežizstrādes pakalpojumus. Mūsu rīcībā ir zāģeru brigādes, harvesters, kokmateriālu pievedējtraktori un kokvedēji. Nodrošinam risu un citu izstrādes laikā radušos nelīdzenumu izlīdzināšanu. Uzņēmums nodrošina meža atjaunošanas darbus (stādīšanas un kopšanas darbi).

  Mēs Piedāvājam

  Piedāvājam bezmaksas konsultācijas Jūsu meža īpašuma lietderīgākai izmantošanai un maksimālās peļņas gūšanai.

  Bezmaksas ātru un korektu meža īpašuma novērtēšanu pārdošanai.

  Individuālu pieeju, risinājumu un labāko apkalpošanas servisu katram meža īpašniekam.

  Piedāvājam Jūsu vietā veikt nodokļu nomaksu un formalitāšu kārtošanu Valsts ieņēmumu dienestā.

  Bezmaksas konsultācijas, ieteikumi un palīdzība nestandarta situāciju risināšanā.

  Palīdzēsim atrisināt domstarpības kopīpašnieku starpā un dalīsimies ar savu pieredzi dažādas sarežģītības mantojuma lietu kārtošanā.

  Nepieciešamības gadījumā bez maksas veiksim meža zemju sadalīšanu vai atdalīšanu no ēkām vai lauksaimniecības zemēm.

  Ja vēlaties veikt nepieciešamos mežsaimniecības darbus, tad varam Jums iestigot un sagatavot cērtamo nogabalu skices, kā arī veikt formalitāšu kārtošanu Valsts meža dienestā.

  Mežā redzētais

  [instagram-feed]

  Sazinieties ar mums

  Ja jums radušies jautājumi saistībā ar mūsu pakalpojumiem vai izcenojumiem, sazinieties ar mums.